x 

Çeşitli Bilgiler

Aşçı Standartları Salataları Hazırlama Sıcak ve Soğuk Sosları Hazırlama

Aşçı Standartları Salataları Hazırlama Sıcak ve Soğuk Sosları Hazırlama 

Aşçı Standardı Salataları Hazırlama Sıcak ve Soğuk Sosları Hazırlama 

meb.gov.tr adresinden alınmış 2007 yılı aşçı standardı aşağıda sunulmuştur ( Aşçı standartları prosedürü uzun olduğundan birden fazla dosyaya bölünmüştür )

 

H SALATALARI HAZIRLAMAK H01 Salatalar için ön hazırlık yapmak. Salata malzemelerini depodan eksiksiz çıkardı mı?
Salata yapmak için gerekli malzemeleri, ortamı  hijyen kurallarına göre  hazırlayıp kullanıma kadar uygun koşullarda bekletti mi?
H02 Salata malzemelerini hazırlamak Salata yapmak için gerekli sebze, baklagil, otlar ve diğer katkıları eksiksiz hazırladı mı?
Salata malzemelerini  çeşidi ve özelliğine göre tekniğine uygun ayıklayıp, yıkayıp, haşlayıp, gerektiğinde ön pişirme yaparak hazırladı mı?
Salata malzemelerini kullanıma kadar uygun koşullarda özelliğini bozmadan bekletti mi?
H03 Salata malzemelerini doğramak Salata yapmak için gerekli sebzeleri uluslar arası sebze doğrama şekillerine uygun doğradı mı? ve uygun koşullarda özelliğini bozmadan bekletti mi?
Sebzeleri doğrarken boyutlarının eşit olmasına dikkat edip hızlı, seri  ve tekniğine uygun doğradı mı?
H04 Salata malzemelerine şekil vermek Salatanın çeşidi, özelliğine göre malzemeleri reçeteye uygun şekillendirdi mi?
Sebzenin özelliğine uygun renk ve şekil uyumuna dikkat ederek sebze dekorlarını  hazırladı mı?
H05 Salata malzemelerinin korunmasını sağlamak Salata yapmak için gerekli sebzeleri  kullanıma kadar; oda sıcaklığında, buz dolabında, derin dondurucuda saklama koşullarına uygun şekilde bekletti mi?
Salata yapmak için gerekli sebzelerin  pörsümesini ve kurumasını enledi mi?
H06 Salata sosları hazırlamak Salata yapmak için gerekli sosları çeşidi ve özelliğine göre reçeteye uygun hazırladı mı?
H07 Salata malzemeleri ile sosları birleştirmek Salata yapmak için gerekli malzemeleri  özelliğine ve çeşidine göre birleştirip, hazırlanmasında reçeteye uygun sosu kullandı mı?
H08 Salata dekorları hazırlamak Sebzeleri dekor amaçlı kullanmak için şekillendirip kullanıma kadar saklama koşullarına uygun sakladı mı?
H09 Salataların kalite kontrolünü yapmak Salataların kalite kontrolünü,  fiziksel, duysal, ölçme araçları  yapıp beğenilir özellikte olmasına  dikkat etti mi?
Servise hazırlama sırasında genel görünümüne servis kurallarına uygunluğuna bakarak değerlendirme yaptı mı?
H10 Salataları servise hazırlamak Salata  çeşidi ve özelliğine göre, renk uyumu ve süsleme kurallarına uygun dizayn ederek servise hazırladı mı?
Salatanın çeşidi ve özelliğine göre, sos ve garnitürü ile servis kurallarına uygun porsiyonlayarak  servise hazırladı mı?
I SICAK VE SOĞUK SOSLARI HAZIRLAMAK I01 Soğuk ve sıcak soslar için ön hazırlık yapmak Sos malzemelerini depodan eksiksiz çıkardı mı?
Sos yapmak için gerekli araç ve gereçleri, ortamı hijyen kurallarına göre  hazırlayıp kullanıma kadar uygun koşullarda bekletti mi?
I02 Soğuk ve sıcak sos malzemelerini hazırlamak Sos yapmak için gerekli sebze, et, kemik, otlar ve diğer katkıları eksiksiz hazırladı mı?
Sos malzemelerini çeşidi ve özelliğine göre tekniğine uygun ayıklayıp, yıkayıp, haşlayıp, gerektiğinde ön haşlama yaparak hazırladı mı?
Temel sosların malzemelerini ölçülü olarak ve çeşidine uygun hazırladı mı?
I03 Sos malzemelerini birleştirmek Temel sosları  yapmak için gerekli malzemeleri özelliğine ve çeşidine göre işlem sırasına dikkat ederek birleştirdi mi?
Hazırlanmasında sosun çeşidine göre uygun tekniği kullanarak hazırladı mı?
I04 Et ve sebze suyu ile sos (velauté) hazırlamak Velauté sosu özelliğine uygun yoğunlukta , akıcı kıvamda tekniğine uygun hazırladı mı?,
I05 Kahverengi sos (demi glace) hazırlamak Demi glace sosu özelliğine uygun yoğunlukta , akıcı kıvamda, tekniğine uygun hazırladı mı?,
I06 Beyaz sos (béchamel) hazırlamak Béchamel sosu  özelliğine uygun yoğunlukta, akıcı kıvamda, tekniğine uygun hazırladı mı?,
I07 Tereyağı ile sos (Hollandaise) hazırlamak Hollandaise  sosu  özelliğine uygun yoğunlukta, akıcı kıvamda, tekniğine uygun hazırladı mı?,
Hollandaise  sosu  hazırlarken; yumurta sarısı karışımına kazeini alınmış tereyağını  ılık ortamda damlalar halinde ve tekniğine uygun yedirdi mi?
I08 Sıvı yağ ile sos (mayonez) hazırlamak Mayonez  sosu  özelliğine uygun yoğunlukta, verilen şekli muhafaza etti mi? Uygun kıvamda, tekniğine uygun hazırladı mı?
Mayonez  sosu  hazırlarken; yumurta sarısı karışımına sıvı yağı  damlalar halinde ve tekniğine uygun yedirdi mi?
I09 Ana soslardan türetilen sosları hazırlamak Temel sosların türeyenlerini çeşidi ve özelliğine göre reçeteye uygun hazırladı mı?
I10 Sosların tat ve kıvamlarını ayarlamak Temel sosların tat ve kıvamlarını çeşidi ve özelliğine göre reçeteye uygun ayarladı mı?
Soslara kıvam ve tat veren malzemeleri sosun çeşidi ve özelliğine göre, yeterli ölçülerde ekledi mi?
I11 Sosları servise hazırlamak Temel sosların ve türeyenlerinin servis edildikleri yemekleri bilerek, doğru yemekle ve doğru ölçüde servise hazırladı mı?

 


meb.gov.tr adresinden alınmış 2007 yılı aşçı standardı parçasıdır

Aşçı Standartları Hamur İşi Yemekleri

Aşçı Standartları Hamur İşi Yemekleri

Aşçı Standardı Hamur İşi Yemekleri

meb.gov.tr adresinden alınmış 2007 yılı aşçı standardı aşağıda sunulmuştur ( Aşçı standartları prosedürü uzun olduğundan birden fazla dosyaya bölünmüştür )

 

HAMUR İŞİ YEMEKLERİ HAZIRLAMAK G01 Hamur işi yemekleri için ön hazırlık yapmak Hamur işi malzemelerini depodan eksiksiz çıkardı mı?
Hamur işi yapmak için gerekli araç ve gereçleri eksiksiz hazırladı mı?
G02 Hamur işi yemek malzemelerini hazırlamak Hamur işi hazırlamak için gerekli malzemeleri, ortamı; hijyen kurallarına göre  hazırlayıp kullanıma kadar uygun koşullarda bekletti mi?
G03 Malzemeleri birleştirmek Hamur işi yapmak için gerekli malzemeleri hamurun özelliğine göre sırasıyla eklecek, yoğurarak, çırparak, haşlayarak bir araya getirdi mi? 
G04 Özleştirerek hamur hazırlamak Özleştirerek uygun kıvamda ve homojen yapıda,  hamur çeşitleri hazırladı mı?
G05 Çırparak hamur hazırlamak Çırparak uygun kıvamda ve homojen yapıda, hamur çeşitleri hazırladı mı?
G06 Yağlı hamur hazırlamak Milföy hamurunu tekniğine uygun şekilde   hazırladı mı?
Yağ ile unu yoğurarak uygun  kıvamda ve homojen yapıda, hamur çeşitleri hazırladı mı?
G07 Haşlayarak (pişirerek) hamur hazırlamak Haşlanarak yapılan hamuru  uygun  kıvamda ve homojen yapıda hazırladı mı?
G08 Mayalandırarak hamur hazırlamak Mayalandırılarak yapılan hamuru  uygun  kıvamda ve homojen yapıda hazırladı mı?
G09 Hamuru dinlendirmek Hamurları yeterli sürede ve uygun ortamda dinlendirdi mi?
G10 İç malzeme hazırlamak Hamur işlerinde kullanılan çeşitli harçları, uygun kıvamda  hazırladı mı?
G11 İç malzemeyi hamura eklemek Hamur işlerinde kullanılan çeşitli harçları çeşitli ürünlere ekledi mi?
G12 Hamura şekil vermek Çeşitli kalınlık ve boyutta yufka açtı mı?
Çeşitli kalınlık ve boyutta yufkaları ürünün özelliğine göre sararak, keserek vb. ürüne göre şekillendirdi mi?
Çırpılarak yapılan hamurun kalıbını dikkatice hazırlayıp hamuru kalıba tekniğine uygun döktü mü?
Yağlı hamurlara ve diğer hamurlara çeşitli kalıplarla şekil verdi mi?
Hamurlara  ürün özelliğine göre elle beze, lokma tatlısı, ceviz büyüklüğü vb. şekilleri  tekniğine uygun verdi mi?
Hamurlara sıkma torbası  ve tulıumba kalıbı ile tekniğine uygun şekil verdi mi?
G13 Hamur işi yemeklerin pişirme sürecini belirlemek Hamur işlerinin hazırlık ve  pişirme süresini hesap etti mi?, pişirme derecesini ayarlayıp pişirme süresini daima dikkatlice kontrol etti mi?
Hamur işinin pişmişlik derecesini tekniğine uygun dikkatlice kontrol etti mi?
G14 Hamur işi yemeğini pişirmek Hamur işlerinin çeşidi ve özelliğine göre uygun pişirme aracını kullanarak istenilen ürünü, istenen özellikte  pişirdi mi?
Hamur işlerinini çeşidi ve özelliğine göre dekoratif şekillerde, servis kurallarına uygun, grup ve porsiyon tabağını servise hazırladı mı?
G15 Hamur işi yemeklerin kalite kontrolünü yapmak   Kalite kontrolünü, fiziksel, duyusal, ölçme araçları  yaparak, beğenilir özellikte olmasına  dikkat etti mi?
Servise hazırlama sırasında genel görünümüne servis kurallarına uygunluğuna bakarak değerlendirme yaptı mı?
G16 Hamur işi yemeklerini servise hazırlamak Hamur işlerinini çeşidi ve özelliğine göre dekoratif şekillerde, servis kurallarına uygun, grup ve porsiyon tabağı şeklinde servise hazırladı mı? 
Hamur işinin  çeşidi ve özelliğine göre, sos ve garnitürü ile servis kurallarına uygun porsiyonlayarak  servise hazırladı mı?

 


meb.gov.tr adresinden alınmış 2007 yılı aşçı standardı parçasıdır

Aşçı Standartları Zeytinyağlı Yemekleri Hazırlama

Aşçı Standartları Zeytinyağlı Yemekleri Hazırlama

Aşçı Standardı Zeytinyağlı Yemekleri Hazırlama

meb.gov.tr adresinden alınmış 2007 yılı aşçı standardı

Devamını oku: Aşçı Standartları Zeytinyağlı Yemekleri Hazırlama

Aşçı Standartları Mezeleri Hazırlamak

Aşçı Standartları Mezeleri Hazırlamak

Aşçı Standardı Mezeleri Hazırlamak

meb.gov.tr adresinden alınmış 2007 yılı aşçı standardı

Devamını oku: Aşçı Standartları Mezeleri Hazırlamak

Aşçı Standartları Çorbaları Hazırlamak

Aşçı Standartları Çorbaları Hazırlamak

Aşçı Standardı Çorbaları Hazırlamak

meb.gov.tr adresinden alınmış 2007 yılı aşçı standardı

Devamını oku: Aşçı Standartları Çorbaları Hazırlamak